Želite li da znate kako je to živjeti zaista u pametnoj kući?

Pametan dom bi trebao da zahteva minimalnu interakciju i jednu aplikaciju za pokretanje cele kuće. Zamislite ovo. Jednostavna glasovna komanda uključuje alarm i zaključava vrata kada krenete na posao. Jednostavan dodir na ekranu stavlja vašu kuću u krevet, vraćanje temperature, spuštanje roletni i isključivanje svjetla. Telefon u džepu vam govori kada su deca kući i osigurava da je garaža zatvorena.