Detekcija požara

Tehnologija detekcije požara reaguje mnogo ranije nego što požar postane bezbednosni rizik. Pravovremeno prijavljene opasnosti je ključno za zaštitu ljudi i očuvanje nenadoknadive imovine. Od požarne centrale za otkrivanje požara preko visoko osetljivih detektora za širok spektar požarnih karakteristika do uređaja za zvučnu i optičku signalizaciju, nudimo vam sveobuhvatan asortiman proizvoda i usluga za izradu kompletnih sistema za otkrivanje požara. Sa širokom paletom perifernih modula i detektora mogu se pokriti sve zamislive aplikacije. U zavisnosti od zahteva i veličine objekta, koriste se adekvatne centrale i moduli u konvencionalnoj ili adresabilnoj tehnologiji sa mogućnošću umrežavanja. Univerzalne protivpožarne centrale za otkrivanje požara mogu se proširiti gotovo bez ograničenja.

Konvencionalni detektori

 Automatski detektori vatre u konvencionalnoj tehnologiji ekonomično su i posebno robusno rešenje za detekciju požara. Protivpožarni alarm prenosi se na centralu za otkrivanje požara jednostavnom komunikacijom. Pojedinačno adresiranje detektora ili grupe detektora vrši se korišćenjem zona na centrali ili adresnih modula.

Adresabilni detektori i moduli

 

Automatski detektori požara u adresabilnoj tehnologiji nude visokokvalitetno rešenje za detekciju požara. Putem ulaznih i izlaznih modula mogu se nadgledati i aktivirati različiti uređaji za sprečavanje požara. Dvožična tehnologija petlje minimizira troškove kablova, omogućavajući izradu složenih sistema velikih razmera. Za razliku od konvencialnih sistema adresabilni detektori i moduli se adresiraju tako da svaki modul ima jedinstvenu adresu u petlji.

Šta mi nudimo

Analiziramo svaki objekat sa aspekta rizika od izbijanja požara i dajemo rešenja za individualne sisteme kao i za složena integrisana rešenja za specifične aplikacije.

  • Nudimo profesionalni pristup u izradi projekta u skladu sa zakonom.
  • Instalaciju sistema u skladu sa planom i projektom sistema dojave požara.
  • Puštanje sistema u rad i izdavanje zapisnika.

Pre svega nudimo vam pametne proizvode vrhunskog kvaliteta i rešenja, osmišljena tako da budite sigurni da vaši životi neće biti samo zaštićeni, već i brzo i efikasno spašeni.